top of page

FHI: FolkehelseinstituttetDESEMBER 2020

Illustrasjoner


Schibsted Partnerstudio publiserte nylig en artikkel om den nye smittesporings-appen Smittestopp til FHI. Til denne saken trengte de noen illustrasjoner som kunne vise avstand og tidsrom i ulike miljøer.


Create bistod med to illustrasjoner; én til kollektiv og én til restaurant/café. Vi brukte fargene til FHI for å knytte tegningene tettere opp mot avsender.
תגובות


postanchor
bottom of page