top of page

AvinorDESEMBER 2022

Teknologidivisjonen


Avinor ønsket å styrke sin teknologidivisjon med flere kloke hoder. Create designet og produserte to sett med annonser; ett med animasjon og ett statisk.


Det ble i tillegg skrevet en content-artikkel av Partnerstudio som omhandlet teknologidivisjonen, der de søker blant annet arkitekter, utviklere og systemeksperter. 

Comments


postanchor
bottom of page